E/1/2021-04-30 számú elnökségi határozat
A rendkívüli jogdíjelőleg kifizetéséről

1. Az Elnökség, az Alapszabály 9.2.8. pontja szerinti jogkörében eljárva, tekintettel a koronavírus-járvány rendkívül hátrányos hatásaira, rendkívüli jogdíjelőleg kifizetésének lehetőségét nyitja meg az alábbiakban részletezett feltételekkel.

2. Az Elnökség emlékeztet arra, hogy az EJI a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta három alkalommal nyújtott szociális alapon rendkívüli támogatást a jövedelem és megtakarítás nélkül maradt közel kétezer rászoruló előadóművész számára.

3. A rendkívüli jogdíjelőleg lehetőségével az EJI azoknak az előadóművészeknek kínál – a később esedékes jogdíj egy részének esedékesség előtti kifizetésével – lehetőséget, akik a rendkívüli szociális támogatásból objektív (rászorultság hiánya miatt) vagy szubjektív okok miatt (például azért, mert jelentős jogdíjjogosultként nem kívántak szociális kérelmet benyújtani) nem részesültek. Ugyanakkor a rendkívüli jogdíjelőleg nem szociális alapú segítségnyújtás, hanem a 2020. évben már begyűjtött, de fel még nem osztott jogdíjból való előleg felvételének lehetőségét kínálja.

4. A rendkívüli jogdíjelőlegből az EJI által képviselt bármely előadó részesülhet, aki az 5. pontban foglalt feltételeknek megfelel. A jogdíjelőlegre vonatkozó lehetőség nem függ sem egyesületi tagságtól, sem állampolgárságtól, sem attól, hogy az előadóművész állandó lakóhelye külföldön vagy belföldön található.

5. Rendkívüli jogdíjelőlegben az az EJI által képviselt előadóművész részesülhet, aki
a) erre vonatkozó igényét az EJI-nél nyilvántartott e-mail címéről megküldve, az Elnökség által meghatározott formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton nyújtja be,
b) a 2020. és 2021. évben egyetlen alkalommal sem részesült a koronavírus-járvány okán az EJI által kifizetett rendkívüli szociális támogatásából,
c) a 2018., 2019. és 2020. években az EJI által megállapított jogdíjak éves átlaga elérte az 1 millió Ft-ot1,
d) elfogadja azt, hogy a kifizetésre kerülő jogdíjelőleg teljes összege beszámításra kerül a 2021-ben esedékessé váló (2020-as felhasználások után kifizetésre kerülő) jogdíjába, ha pedig ez nem lehetséges, akkor a beszámítás a következő évek jogdíjkifizetés(ei) során történik meg,
e) tudomásul veszi, hogy a rendkívüli jogdíjelőleg kifizetése a közteherviselés tekintetében csak azonos módon történhet, mint a részére felosztott jogdíjak kifizetése2,
f) az igénybevételi nyomtatványon legfeljebb 500 ezer, illetve, ha az 5. c) pont szerint számított éves jogdíjátlag a 2 millió Ft-os is eléri, legfeljebb 1 millió Ft rendkívüli jogdíjelőleget jelöl meg.

6. A beérkezett igénybejelentéseket az EJI munkaszervezete dolgozza fel. A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött formanyomtatványok javításához a munkaszervezet segítséget ad.

7. A beküldés határideje a koronavírus-járvány miatt az Országgyűlés által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap, de legkésőbb 2021. június 30.

8. Az előadóművészek által hiánytalanul és megfelelően benyújtott igénybejelentésekről az Elnökség folyamatosan dönt.

9. Az Elnökség döntéséről az igénybejelentő előadóművészt írásban tájékoztatni kell. Az Elnökség által jóváhagyott kérelmek esetén a rendkívüli jogdíjelőleget a döntéshozatal napját követő legkésőbb 5 napon belül kell kifizetni. A járványveszély miatt az EJI kifejezetten kizárja a rendkívüli jogdíjelőleg pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését. E rendelkezésből következően a bankszámlaszám megjelölése az igénybejelentés olyan kötelező kelléke, amely hiányában a kérelmet nem lehet elbírálni.

10. Az Elnökség az év során kiértékeli a rendkívüli jogdíjelőleg-fizetéssel kapcsolatos tapasztalatokat és – szükség esetén – azok alapján javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek.

11. Az Elnökség a jelen határozatáról, továbbá az igényléshez szükséges formanyomtatványról az EJI honlapján ad tájékoztatást.

A rendkívüli jogdíjelöleg igényléséhez szükséges űrlap ide kattintva tölthető le.

_________

[1] Például, ha 2018-ban az EJI által megállapított jogdíj összege 1,5 millió Ft volt, 2019-ben 500 ezer Ft, 2020-ban pedig 2 millió forint, úgy az éves átlag: 1,333 millió Ft

[2] A rendkívüli jogdíjelőlegre vonatkozó igénybejelentésben az előadóművész köteles nyilatkozni arról, hogy a rendkívüli jogdíjelőleget magánszemélyként saját bankszámlájára, vagy egyéni vállalkozása, illetve gazdasági társaság számára kéri kifizetni. A kifizetés módjára vonatkozó nyilatkozatát az érintett előadó nem módosíthatja mindaddig, amíg az előleg teljes egészében beszámításra nem kerül.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár