A mezőnek legalább egy számjegyet tartalmaznia kell A halálozási dátum formátuma ez: éééé-hh-nn A halálozási dátum érvénytelen! A halálozási dátum nem lehet kisebb 1900-01-01-nél A halálozási dátum nem lehet nagyobb a mai dátumnál Az öröklés aránya érvénytelen A haszonélvező irányítószáma pontosan négjegyű A haszonélvező irányítószáma csak számjegyeket tartalmazhat Pl. 1/2, 2/5, ahogy az a hagyatéki végzésben szerepel. Csak számjegyeket és a / jelet használja a beíráshoz!

Örökös adatlap

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Személyes adatok

Állandó lakcím

Értesítési cím

Kapcsolattartási adatok

Vállalkozási adatok

Ha a jogdíjat egyéni vállalkozása, vagy a gazdasági társasága részére kéri kifizetni, szíveskedjék az alábbi adatokat is kitölteni.

Örökösödéssel kapcsolatos adatok


Kérjük, szíveskedjék a hagyatékátadó végzésnek megfelelően kitölteni!


Egy vagy több örökös adataiban hiba vagy hiányosság van. Minden örökös minden adata kötelező! Az örökösödési arányokra is figyelni kell! Az adatlap így nem rögzíthető!

Ha Ön egy előadóművész örököse, az Örökös adatlap megfelelő kitöltése és megküldése a jogdíj kifizetésének elengedhetetlen feltétele. Kérjük, hogy saját érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót!

Ahhoz, hogy adatait figyelembe tudjuk venni, az adatlapot megfelelően kitöltve és aláírva el kell juttatnia az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület címére (1033 Budapest, Vörösvári út 101.).

Az Örökös adatlapot a közjegyző által kiállított és jogerős hagyatékátadó végzés alapján kell kitölteni. Az adatlap mellett - az igény alátámasztásaként - az említett hagyatékátadó végzés egy példányát is el kell juttatni az Előadóművészi Jogvédő Irodához.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az örökséget haszonélvezet terhelil, az EJI a jogdíjat minden esetben a haszonélvező számára köteles kifizetni.

Kérjük, hogy az adatlapot számítógéppel töltse ki, majd - ha nem rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással - kinyomtatás után írja alá, ellenkező esetben az adatokat nem tudjuk feldolgozni, és így az igénye elveszhet!

A kinyomtatott Örökös adatlap minden oldalát alá kell írni, ezzel jelezve a közölt adatok hitelességét.

A valótlan adatok közlésével okozott kárt meg kell téríteni. Az EJI fenntartja a jogot arra, hogy a valótlan adatok közlése alapján kifizetett jogdíjat visszakövetelje.

Az adatlapon feltüntetett adatok biztonságos internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton is megküldésre kerülnek az EJI részére. Az automatikus adattovábbítás kizárólagos célja az igények gyors és hibamentes feldolgozásának biztosítása, az így tudomásunkra jutott adatokat azonban csak akkor használjuk fel, ha az aláírt adatlapok is megérkeznek címünkre. Ha az adatok rögzítését, vagy az adatlap kinyomtatását követően az adatokat ismételten módosítani kívánja, bármikor megteheti. Kérjük, ebben az esetben csak a javított változatot küldje meg számunkra postai úton.

Ha nem kívánja, hogy adatai elektronikus úton is megküldésre kerüljenek, kérésére adatlapjainkat postai úton is megküldjük Önnek.

Ha a kitöltéssel kapcsolatban bármilyen további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, hívja az EJI Ügyfélszolgálatát az (1) 479-51-64-es telefonszámon.