VII. Rész Jogdíjfelosztás a rögzített előadás lehívásos („interaktív”) felhasználására vonatkozó adatok alapján

VII. Rész Jogdíjfelosztás a rögzített előadás lehívásos („interaktív”) felhasználására vonatkozó adatok alapján


1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Részben az alábbi kifejezéseket a következő jelentéssel kell alkalmazni
a) A „lehívásos („interaktív”) jogdíj kifejezés az előadóművészeket a szerzői jogi törvény 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint megillető jogdíját jelenti.

b) A „szolgáltató” kifejezés alatt azt a tartalomszolgáltatót kell érteni, aki (amely) hangfelvételben rögzített előadást úgy tesz a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívás helyét és idejét egyedileg határozhatja meg.

c) A „szolgáltatás” kifejezés alatt azt a tartalomszolgáltatást kell érteni, amely hangfelvételben rögzített előadást úgy tesz a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívás helyét és idejét egyedileg határozzák meg.

d) A „hangfelvételben rögzített előadás” kifejezésen érteni kell minden hangfelvételben rögzített előadást, függetlenül attól, hogy azt kereskedelmi célból forgalomba hozták-e vagy sem.

e) A „játszási lista” kifejezésen a szolgáltató által felhasznált rögzített előadások adatait tartalmazó állományt kell érteni.

1.2. A felosztást minden esetben szolgáltatásonként, kell elvégezni, és ennek során az adott szolgáltató által a rögzített előadások felhasználására tekintettel befizetett jogdíjakat kell szembeállítani az adott szolgáltató által benyújtott játszási listán szerepelő előadásokkal. Nem vehető figyelembe az a játszási lista, amellyel kapcsolatban egyrészt a befizetett jogdíj összegének, másrészt a szolgáltatott játszási listán szereplő rögzített előadások számának összevetéséből az Elnökség azt állapítja meg, hogy az egy rögzített előadásra eső összeg az adatok további feldolgozásával felmerülő költségekre sem elegendő.

1.3. Ha a szolgáltató a játszási listáját
a) nem adja át az EJI részére, továbbá
b) az EJI jogérvényesítésre irányuló eljárása eredménytelennek bizonyult, vagy az csupán indokolatlan késedelemmel vagy költséggel vezethet eredményre
a Szolgáltató által befizetett jogdíjat a hangfelvételek, illetve filmben rögzített előadásokra vonatkozó többi játszási lista alapján kell felosztani.

1.4. Ha a szolgáltatás során egyaránt felhasználnak hangfelvételben és filmben rögzített előadást is, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján a befizetett jogdíj egyrészt hangfelvételekre, másrészt filmekre eső része nem állapítható meg, a befizetett jogdíjat a hangfelvételek és filmek között azok időtartamának arányában, illetve a felhasználás egyéb jellemző arányai alapján kell megosztani. Ha a megosztás az előzőek szerint sem lehetséges, a befizetett jogdíjak 50 százalékát kell a hangfelvételben rögzített előadások között felosztani.

2. A felosztási időszak

2.1. A jelen Rész szerint felosztandó jogdíjakat – ha az Elnökség másként nem dönt – egy naptári évre vonatkozó játszási listák adatai alapján kell felosztani.

2.2. A felosztást – ha az Elnökség másként nem dönt – évente egy ízben kell elvégezni a hangfelvételben és egy ízben a filmben rögzített előadások vonatkozásában. Ha a felosztási időszakról az Elnökség másként dönt, egy évnél hosszabb tartalmú felosztási időszak csak kivételesen indokolt esetben határozható meg.

2.3. A felosztás akkor kezdhető meg, ha az EJI rendelkezésére álló játszási listák a magyar joghatóság alatt működő szolgáltatók által felhasznált előadásokat az Elnökség megítélése szerint reprezentatívan megjelenítik, továbbá a jelen Rész szerint felosztandó jogdíjak megfizetésre kerültek.

2.4. Ha a játszási listán feltüntetett adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy adott előadás védelmi ideje a felhasználás időpontjában már lejárt, úgy kell tekinteni, hogy az érintett előadás még védelem alatt áll.

3. A hangfelvételben rögzített előadás lehívásos („interaktív”) felhasználására vonatkozó adatok alapján történő jogdíjak felosztására vonatkozó szabályok

3.1. A hangfelvételben rögzített előadás lehívásos („interaktív”) jogdíjainak felosztására a II. Rész szabályait a jelen fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

3.2. Az egy hangfelvételben rögzített előadásra eső jogdíj megállapítása során azok hosszát nem kell figyelembe venni, az egyes hangfelvételben rögzített előadások egyenlő arányban részesülnek a jogdíjból.

3.3. Egy hangfelvételben rögzített előadásra eső jogdíj meghatározásakor, a játszási lista adatai szerint az átlagos felkészültségű igénybevevő számára csak lehívásra hozzáférhetővé tett előadást lehívásonként (pl. stream) egyszeres, míg a letöltésre (tartós másolat készítésére) hozzáférhetővé tett előadásokat lehívásonként ötszörös szorzóval kell figyelembe venni. Ha a játszási lista adatai alapján a hozzáférhetővé tétel módja, vagy a lehívások száma nem állapítható meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az érintett előadást csupán lehívásra tették volna hozzáférhetővé.

4. A filmben rögzített előadás lehívásos („interaktív”) felhasználására vonatkozó adatok alapján történő jogdíjfelosztásra vonatkozó szabályok

4.1. A filmben rögzített előadás lehívásos („interaktív”) jogdíjainak felosztására a IV. Rész szabályait a jelen fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

4.2. Egy filmben rögzített előadásra eső jogdíj meghatározásakor, a játszási lista adatai szerint az átlagos felkészültségű igénybevevő számára csak lehívásra hozzáférhetővé tett előadást lehívásonként (pl. stream) egyszeres, míg a letöltésre (tartós másolat készítésére) hozzáférhetővé tett előadásokat lehívásonként ötszörös szorzóval kell figyelembe venni. Ha a játszási lista adatai alapján a hozzáférhetővé tétel módja, vagy a lehívások száma nem állapítható meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az érintett előadást csupán lehívásra tették volna hozzáférhetővé.

Utoljára frissítve: 2020. augusztus 27. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
08/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms