EJI nyilvántartásba vétele

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek a közös jogkezelő egyesületekről vezetett állami nyilvántartásban szereplő aktualizált adatai ide kattintva érhetőek el.

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény szerint a közös jogkezelő szervezetek adatairól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal vezet közhitelesnek minősülő nyilvántartást.

A nyilvántartás szerint az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület az alábbi jogkezelési tevékenységek ellátására jogosult az előadóművészi teljesítmények vonatkozásában:

2.02. üreshordozó-jogdíj
A vagyoni jog leírása: A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték útján a nyilvánossághoz közvetítők műsorába belefoglalt, valamint a kép- vagy hanghordozón forgalomba hozott szerzői művek, előadóművészi teljesítmények, filmelőállítói teljesítmények és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 20. §]
Hatály kezdete: 1983-01-01
Jogkezelési tevékenység: 4.02. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapításában való részvétel
Hatály kezdete: 2012-05-22
Jogkezelési tevékenység:
4.07. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.

2.07. film bérbeadással történő terjesztése
A vagyoni jog leírása: Az előadóművészt a filmalkotásra vonatkozó bérbeadás jogának a film előállítójára történő átruházása, illetve e jog gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén az előadása bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek., 73. § (3) bek.]
Hatály kezdete: 1999-09-01
Jogkezelési tevékenység: 4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése
Hatály kezdete: 2012-05-22
Jogkezelési tevékenység:
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.

2.08. hangfelvétel bérbeadással történő terjesztése
A vagyoni jog leírása: Az előadóművészt a hangfelvételbe foglalt műre vonatkozó bérbeadás jogának a hangfelvétel előállítójára történő átruházása, illetve e jog gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén az előadása bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek., 73. § (3) bek]
Hatály kezdete: 1999-09-01
Jogkezelési tevékenység:
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.

2.18. kábel jogdíj
A vagyoni jog leírása: A rádió- vagy televízió-szervezet, illetve saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített szerzői művek és előadóművészi teljesítmények – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. § (2)-(5) bek., 73. § (3) bek.]
Hatály kezdete: 1983-01-01
Jogkezelési tevékenység:
4.02. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapításában való részvétel (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.07. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161.§ (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.

2.20. előadás sugárzás céljára készült rögzítése
A vagyoni jog leírása: Az előadás sugárzás céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 74. § (2) bek.]
(*A jogosult a kiterjesztett hatályú közös jogkezelést végző reprezentatív közös jogkezelő szervezethez intézett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával előzetesen tiltakozhat kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának a Kjkt. 17. § alapján közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen [Kjkt. 18. § (1)])
Hatály kezdete: 1994-07-01
Jogkezelési tevékenység:
4.01. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.05. a díjazás iránti igény érvényesítése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.06. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.07. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.

2.21. előadás nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítése
A vagyoni jog leírása: Az előadás nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 74. § (2) bek.]
(*A jogosult a kiterjesztett hatályú közös jogkezelést végző reprezentatív közös jogkezelő szervezethez intézett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával előzetesen tiltakozhat kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának a Kjkt. 17. § alapján közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen [Kjkt. 18. § (1)])
Hatály kezdete: 1994-07-01
Jogkezelési tevékenység:
4.01. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.05. a díjazás iránti igény érvényesítése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.06. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.07. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.

2.22. rögzített előadás nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele
A vagyoni jog leírása: A rögzített előadás nyilvánosság számára bármely módon történő olyan hozzáférhetővé tételének joga, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg [Szjt. 74. § (2) bek.]
(*A jogosult a kiterjesztett hatályú közös jogkezelést végző reprezentatív közös jogkezelő szervezethez intézett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával előzetesen tiltakozhat kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának a Kjkt. 17. § alapján közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen [Kjkt. 18. § (1)])
Hatály kezdete: 1999-09-01
Jogkezelési tevékenység:
4.01. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.03. a felhasználás engedélyezése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.04. a felhasználásért járó jogdíj beszedése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.06. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.07. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.
A megjelölt vagyoni jog kiterjed a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek kulturális
örökségvédelmi intézmény általi felhasználásának engedélyezésére is [Szjt. 41/M. § (1) bek.]. Az ez utóbbi felhasználást érintő tiltakozásra a Kjkt. 18. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy e felhasználás esetében a jogosult egyes művei tekintetében is tiltakozhat. [Szjt. 41/M. § (2) bek.]

2.23. kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel sugárzása és más nyilvánossághoz közvetítése
A vagyoni jog leírása: Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített előadás vagy arról készült másolat sugárzására és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 77. §]. A szervezet jogkezelési engedélye nem terjed ki az előzetesen meglévő, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételben rögzített előadás reklámozás céljára történő felhasználására tekintettel fennálló díjigényre [Szjt. 63. §].
Hatály kezdete: 1994-07-01
Jogkezelési tevékenység:
4.01. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.05. a díjazás iránti igény érvényesítése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.06. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.07. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi. A sugárzás és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítés kiterjed az Szjt. 26. § (1)-(6) bekezdései, valamint az Szjt. 26. § (8) bekezdés első mondata szerinti felhasználásokra is, amelybe beletartozik az Szjt. 26. § (5a) bekezdése szerinti felhasználás is. [Szjt. 111/J. § (2) bek.]

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökének 2/2024. (V. 9.) SZTNH közleménye szerint az előzetesen meglévő, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételben rögzített előadás reklámozás céljára történő felhasználására tekintettel fennálló díjigényét [Szjt. 63. §] a jogosultak mindaddig egyedileg engedélyezhetik, ameddig a közös jogkezelő szervezet az adott közös jogkezelési tevékenység reprezentatív közös jogkezelőként történő végzésére engedélyt nem szerez.

2.25. hangfelvétel példányainak nyilvános haszonkölcsönbe adása és bérbeadása
A vagyoni jog leírása: Előadás hangfelvétele forgalomba hozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe adására és bérbeadására tekintettel az előadóművészeket megillető jog [Szjt. 78. §]
Hatály kezdete: 1994-07-01
Jogkezelési tevékenység:
4.01. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.03. a felhasználás engedélyezése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.04. a felhasználásért járó jogdíj beszedése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.06. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.07. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2012-05-22)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2012-05-22)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.

2.27 előadóművészi kiegészítő díjigény
A vagyoni jog leírása: Az előadóművészeket hangfelvételben rögzített előadásuk forgalomba hozatalát vagy – ha erre nem kerül sor – a hangfelvétel nyilvánossághoz közvetítését követő év első napjától számított ötvenedik évet közvetlenül követő teljes évek vonatkozásában az Szjt. 74/A. §-ának (2) bekezdése alapján megillető díjazás.
Hatály kezdete: 2014-10-28
Jogkezelési tevékenység:
4.01. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása (Hatály kezdete: 2014-10-28)
4.04. a felhasználásért járó jogdíj beszedése (Hatály kezdete: 2014-10-28)
4.05. a díjazás iránti igény érvényesítése (Hatály kezdete: 2014-10-28)
4.06. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés (Hatály kezdete: 2014-10-28)
4.07. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2014-10-28)
4.08. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése (Hatály kezdete: 2014-10-28)
4.09. a jogdíjak felosztása (Hatály kezdete: 2014-10-28)
Megjegyzés: A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés alapján reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.

Utoljára módosítva: 2024. május 15. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
08/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms