EJI nyilvántartásba vétele (NKÖM közlemény)

Az SZTNH elnökének közlemény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (Hivatalos Értesítő 2012. évi 34. száma)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 92/E. § (4) bekezdése, valamint a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda a következő nyilvántartási adatokkal szerepel a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásában (http://kjk.sztnh.gov.hu/):


1. A szervezet neve: Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda
A szervezet rövidített elnevezése: MSZSZ-EJI
A szervezet idegen nyelvű elnevezése: –
A szervezet címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
A szervezet képviselőjének neve: dr. Gyimesi László (elnök)
A szervezet képviselőjének címe: 1133 Budapest, Kárpát u. 42.
A szervezet képviselőjének neve: dr. Tomori Pál (igazgató)
A szervezet képviselőjének címe: 2014 Csobánka, Hanfland krt. 5.
A szervezet honlapja: www.eji.hu
A szervezet elektronikus levelezési címe: info@eji.hu
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-02814005-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-12814013-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-62814056-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-72814064-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A közös jogkezelési tevékenység szempontjából jelentős szervezet amelynek a szervezet a tagja:
ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért
Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights (SCAPR)
International Performers Database Association (IPDA)
Association of European Performers' Organisations (AEPO-ARTIS)


2. A szervezet által végzett, az Szjt.-ben előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos vagyoni jogok:
2.02. A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték útján a nyilvánossághoz
közvetítők műsorába belefoglalt, valamint a kép- vagy hanghordozón forgalomba hozott szerzői művek,
előadó-művészi teljesítmények, filmelőállítói teljesítmények és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel
fennálló díjigény [Szjt. 20. §]
2.07. Az előadóművészt a filmalkotásra vonatkozó bérbeadás jogának a film előállítójára történő átruházása, illetvee jog gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén az előadása bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek., 73. § (3) bek.]
2.08. Az előadóművészt a hangfelvételbe foglalt műre vonatkozó bérbeadás jogának a hangfelvétel előállítójára történő átruházása, illetve e jog gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén az előadása bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek., 73. § (3) bek,]
2.18. A rádió- vagy televízió-szervezet, illetve saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített szerzői művek és előadóművészi teljesítmények – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. § (2)–(5) bek., 73. § (3) bek.]
2.20. Az előadás sugárzás céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.21. Az előadás nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.22. A rögzített előadás nyilvánosság számára bármely módon történő olyan hozzáférhetővé tételének joga, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.23. Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített előadás vagy arról készült másolat sugárzására és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 77. §]
2.25. Előadás hangfelvétele forgalomba hozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe adására és bérbeadására tekintettel az előadóművészeket megillető jog [Szjt. 78. §]


3. A szervezet által végzett, a jogosultak elhatározásán alapuló, a 2. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával: -

4. A jogkezelési tevékenységek:
4.1. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása;
4.2. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapításában való részvétel;
4.3. a felhasználás engedélyezése;
4.4. a felhasználásért járó jogdíj beszedése;
4.5. a díjazás iránti igény érvényesítése;
4.6. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés;
4.7. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése;
4.8. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése;
4.9. a jogdíjak felosztása;
A 2., illetve 3. pontban megjelölt vagyoni jogok tekintetében a szervezet által végzett közös jogkezelési tevékenység és érintett jogosulti csoport:

Vagyoni jog Jogkezelési tevékenység Jogosulti csoport
2.02 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.07. 4.8., 4.9. előadóművészek
2.08. 4.8., 4.9. előadóművészek
2.18. 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.20. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.21. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.22. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.23. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.25. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek

Megjegyzés: A 2.20. 2.21., 2.22. szerinti vagyoni jogok tekintetében a jogosult az érintett közös jogkezelő szervezethez intézett írásbeli nyilatkozatában előzetesen tiltakozhat művei vagy kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen az Szjt. 87. § (3) bek. alapján.

Budapest, 2012. július 19.

Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
az SzTNH elnöke

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek a közös jogkezelő egyesületekről vezetett állami nyilvántartásban szereplő aktualizált adatai ide kattintva érhetőek el.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Fesztbaum Béla: A színház számomra szenvedély

Fesztbaum Béla a színházi jelmez mögött mindig az embert keresi, és a hangot, amellyel üzenetet tud közvetíteni múlt és jelen között.

Szulák Andrea: A színház csapatjáték, nem jó, ha valaki túl sok a színpadon

Elegancia, közvetlenség, humor, hiteleség – Szulák Andrea igazi díva, akinek minden rezdülése, vibrálása érzékeny összhangban áll.

Füstös Bálint: Zeneszeretőből fanatikussá váltam

Füstös Bálint kamaszkora óta a zene szerelmese, gitárját szinte soha sem hagyja magára, gondolatai minden pillanatban a zene körül forognak. Tehetségét a zene világa hamar felismerte. 2014-ben alapította meg Törőcsik Kristóffal és Lábas Vikivel közösen a Margaret Island zenekart. 

Eszenyi Enikő: A Vígszínház Európában is tájékozódási pont lett

Amikor a férfi maszkom elkészült nem néztem tükörbe, hogy ne tudjam magamról, hogy nézek ki. Abban biztos voltam, ha a figura identitását megtalálom, és ahhoz a megfelelő hangot is, az annyira a szerepé lesz, hogy be sem rekedek tőle. Így is lett.

Bródy János: Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Koncz Zsuzsa: Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

Litkai Gergely: A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

Pálmai Anna: A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

Kautzky Armand: A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

Bágyi Balázs: A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Földi Béla: Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

Mészáros Blanka: A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.


Eseménynaptár

2020
02/
06

Megismételt Választógyűlés a Budapest Music Centerben

2020
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2020
03/
31

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (2019. évi rádiós, lehívásos, háttérzenei és kiegészítő díjak, külföldi jogdíjak)

2020
09/
15

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2020
10/
31

Jogdíjkifizetés (audiovizuális jogdíj, ismétlési jogdíj, külföldi jogdíjak)