EJI nyilvántartásba vétele (NKÖM közlemény)

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek a közös jogkezelő egyesületekről vezetett állami nyilvántartásban szereplő aktualizált adatai ide kattintva érhetőek el.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 92/E. § (4) bekezdése, valamint a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda a következő nyilvántartási adatokkal szerepel a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásában (http://kjk.sztnh.gov.hu/):


1. A szervezet neve: Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda
A szervezet rövidített elnevezése: MSZSZ-EJI
A szervezet idegen nyelvű elnevezése: –
A szervezet címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
A szervezet képviselőjének neve: dr. Gyimesi László (elnök)
A szervezet képviselőjének címe: 1133 Budapest, Kárpát u. 42.
A szervezet képviselőjének neve: dr. Tomori Pál (igazgató)
A szervezet képviselőjének címe: 2014 Csobánka, Hanfland krt. 5.
A szervezet honlapja: www.eji.hu
A szervezet elektronikus levelezési címe: info@eji.hu
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-02814005-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-12814013-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-62814056-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-72814064-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A közös jogkezelési tevékenység szempontjából jelentős szervezet amelynek a szervezet a tagja:
ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért
Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights (SCAPR)
International Performers Database Association (IPDA)
Association of European Performers' Organisations (AEPO-ARTIS)


2. A szervezet által végzett, az Szjt.-ben előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos vagyoni jogok:
2.02. A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték útján a nyilvánossághoz
közvetítők műsorába belefoglalt, valamint a kép- vagy hanghordozón forgalomba hozott szerzői művek,
előadó-művészi teljesítmények, filmelőállítói teljesítmények és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel
fennálló díjigény [Szjt. 20. §]
2.07. Az előadóművészt a filmalkotásra vonatkozó bérbeadás jogának a film előállítójára történő átruházása, illetvee jog gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén az előadása bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek., 73. § (3) bek.]
2.08. Az előadóművészt a hangfelvételbe foglalt műre vonatkozó bérbeadás jogának a hangfelvétel előállítójára történő átruházása, illetve e jog gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén az előadása bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek., 73. § (3) bek,]
2.18. A rádió- vagy televízió-szervezet, illetve saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített szerzői művek és előadóművészi teljesítmények – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. § (2)–(5) bek., 73. § (3) bek.]
2.20. Az előadás sugárzás céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.21. Az előadás nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.22. A rögzített előadás nyilvánosság számára bármely módon történő olyan hozzáférhetővé tételének joga, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.23. Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített előadás vagy arról készült másolat sugárzására és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 77. §]
2.25. Előadás hangfelvétele forgalomba hozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe adására és bérbeadására tekintettel az előadóművészeket megillető jog [Szjt. 78. §]


3. A szervezet által végzett, a jogosultak elhatározásán alapuló, a 2. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával: -

4. A jogkezelési tevékenységek:
4.1. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása;
4.2. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapításában való részvétel;
4.3. a felhasználás engedélyezése;
4.4. a felhasználásért járó jogdíj beszedése;
4.5. a díjazás iránti igény érvényesítése;
4.6. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés;
4.7. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése;
4.8. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése;
4.9. a jogdíjak felosztása;
A 2., illetve 3. pontban megjelölt vagyoni jogok tekintetében a szervezet által végzett közös jogkezelési tevékenység és érintett jogosulti csoport:

Vagyoni jog Jogkezelési tevékenység Jogosulti csoport
2.02 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.07. 4.8., 4.9. előadóművészek
2.08. 4.8., 4.9. előadóművészek
2.18. 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.20. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.21. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.22. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.23. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.25. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek

Megjegyzés: A 2.20. 2.21., 2.22. szerinti vagyoni jogok tekintetében a jogosult az érintett közös jogkezelő szervezethez intézett írásbeli nyilatkozatában előzetesen tiltakozhat művei vagy kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen az Szjt. 87. § (3) bek. alapján.

Budapest, 2012. július 19.

Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
az SzTNH elnöke

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek a közös jogkezelő egyesületekről vezetett állami nyilvántartásban szereplő aktualizált adatai ide kattintva érhetőek el.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2023
09/
29

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális előadások és külföldi jogdíjak) / Payout for audiovisual recordings

2024
02/
15

Választógyűlés az EJI székhelyén

2024
02/
22

Megismételt Választógyűlés a BMC-ben

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
06/
25

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings