Az online részvétel lehetősége és szabályai a Választógyűlésen

1. A Választógyűlésen élő internetes közvetítés útján is részt vehetnek az EJI azon tagjai, akik ezt a szándékukat legalább 3 nappal a Választógyűlés előtt írásban (e-mailen) jelezték az EJI részére.

2. Akik az online részvétel lehetőségét választották, élő közvetítés útján követhetik a Választógyűlés eseményeit, szavazathatnak és hozzá is szólhatnak a Választógyűlésen folyó eseményekhez, mintha ott lennének.

3. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a jelenlévőktől és távollévőktől egyaránt kölcsönös megértést és türelmet kérünk. A jelenlévőktől azt, hogy legyenek türelemmel azalatt a legfeljebb egy-két perces technikai szünet alatt, amíg a távollévők leadják a szavazatukat vagy írásban hozzászólnak. A távollévőktől pedig azt kérjük, hogy kövessék pontosan és időben az internetes szavazás és hozzászólás szabályait.

4. Az internetes hozzászólás szabályai:

 1. Az internetes hozzászólás írásban történik. A hozzászólás szándékát a napirendi pont megjelölésével előzetesen jelezni kell. Ehhez külön menüpont áll rendelkezésre.
 2. A levezető elnök az egyes napirendi pontoknál a hozzászólási igények beérkezésének sorrendjében ad lehetőséget a hozzászólásra, megjelölve a beküldés kezdő és záró időpontját.
 3. A hozzászólás terjedelme nem haladhatja meg az ezer karaktert.
 4. A hozzászólást a megjelölt időkereten belül kell beküldeni. Az időkereten kívül érkező hozzászólásokat a levezető elnök nem veheti figyelembe.
 5. A levezető elnök felhívására, az interneten megküldött hozzászólás szövegét a választógyűlés helyszínén a levezető elnök a jelenlévők számára felolvassa vagy gondoskodik annak kivetítéséről.

5. Az internetes szavazás szabályai:

 1. A levezető elnök szóban jelzi, ha egy adott napirendnél megnyílik a lehetőség az internetes szavazásra.
 2. Érvényesen szavazni csak a levezető elnök által megjelölt időkeretben lehet. A megjelölt időkereten kívül leadott szavazat érvénytelen.
 3. A szavazásra nyitva álló időkeret a 2. napirendi pontnál (A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása) szavazásonként egy-egy perc, a 6. napirendi pontnál (A Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása) húsz perc. Az internetes közvetítésből fakadó késedelem okán a szavazás hivatalos lezárását követően a rendszer még további 30 másodpercet enged a szavazatok beérkezésére.
 4. A szavazási lehetőség megnyílását követően küldje el szavazatát.
 5. A jegyzőkönyvvezető az internetes szavazás lehetőségét az időkeret elteltével – hacsak a levezető elnök másként nem rendelkezik – külön jelzés nélkül lezárja.
 6. Az internetes szavazatok érvényességének megállapítása, az érvényes szavazatok összeszámlálása, továbbá a szavazás eredményének összesítése és megjelenítése automatikusan (gépi úton, helyszíni beavatkozás nélkül) történik.
 7. Az internetes szavazás a 2. napirendi pontnál nyílt (vagyis személyhez kötött), a 6. napirendi pontnál titkos (vagyis anonim).
 8. A Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása esetén az összesített eredményt a jegyzőkönyvvezető írásban továbbítja a szavazatszámláló bizottságnak.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2023
09/
29

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális előadások és külföldi jogdíjak) / Payout for audiovisual recordings

2024
02/
15

Választógyűlés az EJI székhelyén

2024
02/
22

Megismételt Választógyűlés a BMC-ben

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
06/
25

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings