Tájékoztatás jogviták rendezéséről

Az EJI a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 54.§ (1) bekezdés m) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adja a jogosultak, illetve a felhasználók és az EJI közötti esetleges jogviták rendezésére irányuló eljárásokról.

Amennyiben az EJI tevékenységével kapcsolatban keletkezett jogvita esetén a felek közötti egyeztetés nem vezetett eredményre, az EJI által képviselt jogosultaknak, valamint a felhasználóknak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésükre jogaik érvényesítésére. Az alábbi tájékoztatás kizárólag a szerzői jog sajátos vitarendezési formáira vonatkozó információkat foglalja össze, nem tér ki az általános polgári jogi jogérvényesítési lehetőségekre.

Ha Ön előadóművész, előadóművészi jogok örököse vagy részesedésre jogosult személy („Jogosult”):

1. Az EJI az általa képviselt jogosultak panaszainak kezelésére hatékony és gyors panaszkezelési eljárást vezetett be. A Panaszkezelési szabályzat megtekinthető itt.

2. Az EJI szervezetén belül Jogdíjbizottságok működnek, melyek feladata többek között a tagok között vagy a tag és az egyesület között kialakult vita békés rendezésének előkészítése. Az EJI által képviselt előadóművész, vagy az előadóművész örököse a vita rendezése céljából a Jogdíjbizottsághoz fordulhat. A Jogdíjbizottságokra vonatkozó szabályokat az EJI Alapszabályának 5.3. pontja, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.5. pontja tartalmazza.

3. Amennyiben a Jogosult a panaszkezelési eljárás, vagy a jogdíjbizottsági döntéssel nem elégedett, vagy az eljárás nem vezetett eredményre (illetve ezen eljárások mellőzésével is), a jogosult a Kjkt. 122. § (1) bekezdése értelmében írásban panasszal élhet az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtt az EJI olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más olyan körülmény miatt, amely – álláspontja szerint - a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti. Az SZTNH a panaszt annak beérkezését követően megvizsgálja, és szükség esetén a Jogosultat és az EJI-t meghallgatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet. A panasz beérkezésétől számított 60 napon belül az SZTNH a rendelkezésére álló adatok alapján dönt arról, hogy a panaszban foglaltakra tekintettel felügyeleti eljárást indít-e az EJI-vel szemben, vagy ha a panasz elbírálására más hatóság jogosult, megkeresi-e az illetékes hatóságot. Az SZTNH eljárási cselekményeiről tájékoztatja az érintett Jogosultat.

4. A Jogosult az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 102-105/A.§-ában meghatározottak szerint a Szerzői Jogi Szakértői Testületen belül működő Egyeztető Testülethez fordulhat, ha közötte és az EJI között jogvita merül fel. Az Egyeztető Testület célja a közös jogkezeléssel összefüggésben felmerült jogvitát lezáró egyezség létrehozásának elősegítése.

Ha Ön felhasználó:

1. A felhasználó a Kjkt. 122.§ (1) bekezdése értelmében írásban panasszal élhet az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtt az EJI olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más olyan körülmény miatt, amely – álláspontja szerint - a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti. Az SZTNH a panaszt annak beérkezését követően megvizsgálja, és szükség esetén a felhasználót és az EJI-t meghallgatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet. A panasz beérkezésétől számított 60 napon belül az SZTNH a rendelkezésére álló adatok alapján dönt arról, hogy a panaszban foglaltakra tekintettel felügyeleti eljárást indít-e az EJI-vel szemben, vagy ha a panasz elbírálására más hatóság jogosult, megkeresi-e az illetékes hatóságot. Az SZTNH eljárási cselekményeiről tájékoztatja az érintett felhasználót.

2. A felhasználó az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 102-105/A.§-ában meghatározottak szerint a Szerzői Jogi Szakértői Testületen belül működő Egyeztető Testülethez fordulhat, ha közte és az EJI között nem jön létre megállapodás a díjazásról és a felhasználás egyéb feltételeiről, továbbá ha a közös jogkezeléssel összefüggésben közte és az EJI között egyéb jogvita merül fel. Az Egyeztető Testület célja az említett megállapodás, vagy a közös jogkezeléssel összefüggésben felmerült egyéb jogvitát lezáró egyezség létrehozásának elősegítése.

Utoljára frissítve: 2016. szeptembe 23. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2022
03/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak) / Payout for royalties collected from abroad

2022
07/
07

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek 2021. évi felhasználása) / Payout for sound recordings used in 2021

2022
08/
01

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of audiovisual forms

2022
08/
22

Jogdíjkifizetés (Televíziós ismétlési jogdíj - 2021.)

2022
10/
15

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális előadások - 2021.) / Payout for audiovisual recordings used in 2021

2022
11/
30

2022. évi jogosultkutatás / Search process of unknown rightholders