2020 10/30

Tájékoztató a hitelfizetési és hitelfelmondási moratóriumról

Az Országgyűlés meghosszabbított hiteltörlesztési moratóriummal és hitelfelmondási tilalommal segíti a nehéz helyzetben lévőket. 

A 2020. október 28-án megjelent 2020. évi CVII. törvény hitelfelmondási tilalom bevezetésével, illetve a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításával igyekszik segíteni a nehéz helyzetbe került társadalmi csoportokat, illetve vállalkozásokat.

Az új jogszabály szerint a kiemelt társadalmi csoportok körébe tartozik:
a) az a munkanélküli, aki a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időszakban álláskeresőnek minősül;
b) az, aki a 2021. január 1-jén gyermeket váró vagy nevelő szülőnek minősül, illetve 2021. június 30-ig terjedő időszakban válik gyermeket váró vagy nevelő szülővé,
c) az a nyugdíjas, aki 2021. január 1-jén saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy 2021. június 30-ig terjedő időszakban válik a nyugellátásra jogosulttá,
d) az a közfoglalkoztatott, aki 2021. január 1-jén, illetve 2021. június 30-ig terjedő időszakban közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít.

Azt, hogy mely vállalkozás minősül pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásnak, a Kormány külön rendeletben állapítja meg.

1. Hitelfelmondási tilalom

A hitelfelmondási tilalom alapján 2021. június 30. napjáig – hacsak a felek másképp nem állapodnak meg – felmondással nem szüntethető meg annak az adósnak a szerződése:
a) akire a hitelfizetési moratórium szabályai nem alkalmazandók, és
b) aki hiteltörlesztési kötelezettségét fizetési képességének meggyengülése miatt nem tudja teljesíteni.

A törvény előírja, hogy ebben az időszakban a hitelező és az adós egyeztetést folytat egymással a szerződésben rögzített feltételek újratárgyalásáról annak érdekében, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon.

2. Hiteltörlesztési moratórium (egyes kiemelt társadalmi csoportok részére)

A törvény alapján, ha a felek eltérően nem rendelkeznek, az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. június 30. napjáig fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium).
A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2021. június 30. napjáig meghosszabbodik.

A fizetési moratórium célja a törvényben meghatározott kiemelt társadalmi csoportba tartozó hiteladósok pénzügyi helyzetének, szociális biztonságának megerősítése, ezért az adós a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor dönthet úgy, hogy él a fizetési moratóriummal. A fizetési moratóriumra vonatkozó rendelkezéseket a – pénzügyi intézményen keresztül folyósított – munkáltatói hitelre is megfelelően alkalmazni kell.

A fizetési haladék igénybevétele miatt az adós nem kerülhet hátrányos helyzetbe. A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

A babaváró kölcsönök esetén az állami garancia okán felmerülő kezességvállalási díj a fizetési moratórium időtartama alatt elengedésre kerül.

Ezek a szabályok kiterjednek az adósságrendezési eljárás alatt álló adósra, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyre is. A fizetési moratórium kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2021. január 1. után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

A Törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő, kiemelt társadalmi csoportba tartozónak minősülő részletvevők, illetve a bérlők a szerződésből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíjfizetési kötelezettségeik teljesítésére 2021. június 30-ig fizetési haladékot kapnak.

3. Hiteltörlesztési moratórium (pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások részére)

Azt, hogy mely vállalkozások minősülnek pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásnak Kormányrendelet fogja meghatározni.

Aki adósnak minősül, tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének teljesítésére 2021. június 30. napjáig hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe.

Fontos szabály, hogy a vállalkozásnak a hiteltörlesztési moratóriumot írásban kell kérelmeznie a hitelezőtől. A kérelemnek tartalmaznia kell a szerződés azonosításához szükséges adatokat, továbbá azokat az adatokat is, amelyek alapján megállapítható, hogy az adós a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás, és így jogosult a hiteltörlesztési moratórium igénybevételére. A hiteltörlesztési moratóriumra egyebekben a fizetési moratórium szabályait kell alkalmazni.

 

Utoljára frissítve: 2020. október 30.

Ez a tájékoztató a feltöltése napján hatályos jogszabályok alapján irányadó általános szabályokat tartalmazza, az tehát egyedi jogviták eldöntésére nem alkalmas. Egyedi ügyekben kérjük vegye igénybe az EJI jogsegélyszolgálatát, vagy forduljon ügyvédhez. A tájékoztató a feltöltésének napja óta esetleg elvégzett jogszabályváltozásokat nem tartalmazza, azokra nem utal, ezért, ha hosszabb idő telt el a tájékoztató publikálása óta, a cikkben megtalálható egyes információk elavulhattak.

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
08/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms